Shop Mobile More Submit  Join Login
Verstand

Je kent het spreekwoord wel,
Wijsheid komt met de jaren.
Maar je merkt al zo snel,
Je moet leren van je blaren.
Er zijn zo veel valkuilen in je leven,
Ontzettend veel kan fout aflopen.
Maar het gaat om nemen en geven,
Je kunt niet alleen op een leuke toekomst hopen.
Door fouten die je maakt,
Kansen die voorbij gaan.
Alles wat je raakt,
En de mensen die je bijstaan.
Dat samen vormt wie je bent,
Het zorgt voor wat je doet.
Pas dan kun zeggen dat je het kent,
Welke moeilijkheden je hebt ontmoet.
Maar het blijft lastig om te doen,
De juiste keuzes te maken.
Je kunt het niet overdoen,
Maar je kunt er wel in blijven haken.
Met 25 jaar ben je wijs genoeg,
Dat wordt tenminste gezegd.
Maar loop eens in een kroeg,
En wat je dan wordt voorgelegd.
Wijsheid komt inderdaad met jaren,
Maar een mens kan er niet genoeg krijgen.
Je kunt het niet bezwaren,
Je hebt genoeg fouten om te verzwijgen.


Translation:

Sense

You know the saying, do you,
Wisdom comes with age.
But you find out so soon,
You must learn from your blisters.
There are so many pitfalls in your life,
A lot can end in error.
But it's just give and take,
You can not just hope for a great future.
By the mistakes you make,
Opportunities will pass.
Everything that touches you,
And the people you help.
That together forms who you are,
It creates what you do.
Only then you can say you know it,
What difficulties you have encountered.
But it remains difficult to do,
To make the right choices.
You just can not do,
But you can remain in brackets.
With 25 years you are wise enough,
That is what they say.
But wander into a pub,
And what then will be presented to you.
Wisdom comes with the years indeed,
But a man can not get enough.
You can not have objections,
You have enough errors to conceal.
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×

:iconmathios13: More from Mathios13


More from DeviantArtDetails

Submitted on
November 18, 2013
Link
Thumb

Stats

Views
56
Favourites
0
Comments
0
×